[toc]
שחלות פוליציסטיות הינה אחת הסיבות השכיחות לבעיות פריון. נשים שאובחנו ומתקשות להרות, מופנות פעמים רבות, מהר מדי, לטיפול תרופתי ובהמשך לטיפולי הפריה חוץ גופית. מאמר זה יעסוק בדרך להשיג הריון טבעי, ללא שימוש בהורמונים. תחילת הפתרון, הוא בהבנת מהות הבעיה:

מדוע שחלות פוליציסטיות מובילות לאי פריון?

אחד הביטויים לחוסר האיזון ההורמונאלי, המאפיין שחלות פוליציסטיות ,הינו אי סדירות המחזור החודשי. אצל חלק מהנשים, המחזור (הזמן בין הופעת ווסת אחת לשנייה) ארוך והווסת תופיע, כל חודש וחצי- חודשיים ולפעמים אף יותר. במצב זה, מתקיים ביוץ באופן בלתי סדיר ובתדירות נמוכה (רק כ 6-9 פעמים בשנה במקום 12) ולכן ישנן מעט הזדמנויות להתרחשות הפריה. בנוסף, כיוון שביצית יכולה להיות מופרת, רק ב 24 השעות שלאחר הביוץ, חוסר הוודאות לגבי מועד הביוץ, מקשה על תזמון קיום היחסים, בזמן המתאים. שתי סיבות אלו, אי סדירות המחזור ואי ידיעת מועד הביוץ הן אלו המובילות לאי הפריון. חשוב לציין כי, לנשים פוליציסטיות, אין כל בעיה של איכות הביציות, או של רזרבה שחלתית נמוכה (מיעוט ביציות בשחלה). העדר הביוץ נובע מחוסר איזון הורמונאלי ולא מבעיה שחלתית או רחמית.

כיצד מתבצע הטיפול ברפואה המערבית בשחלות פוליציסטיות?

מטרת הטיפול המערבי הינה להוביל לביוץ. הטיפול הראשון בדך כלל, הינם כדורי האיקקלומין. כדורים אלו, ניתנים למשך כחמישה ימים החל מהיום החמישי למחזור, מהווים חסם של הורמון האסטרוגן, המיוצר בזקיק שבשחלה. לאסטרוגן שני תפקידים עיקריים: לאותת למח, שמתפתח זקיק (שבתוכו נמצאת הביצית) ולעבות את רירית הרחם כך שביצית מופרית תוכל להשתרש בו. כיוון שהאיקקלומין, חוסם את הקולטנים של אסטרוגן, הגוף לא מזהה את התפתחות הזקיק וכתגובה, ממשיך להפריש את ההורמון ה FSH, המוביל לגדילת הזקיק. גירוי זה, כיוון שמוגבר מהרגיל (הגוף ממשיך בהפרשתו, על אף שכבר יש זקיק שמתפתח) “שובר” את חוסר האיזון ההורמונאלי ומוביל לביוץ.

מה הבעיה בשימוש באיקקלומין?

בחלק מהנשים, השימוש באיקקלומין, פוגע בהתפתחות רירית הרחם ומוביל לרירית דקה, עקב חסימת פעילות האסטרוגן. רירית רחם דקה עלולה לפגוע ביכולתה של הביצית המופרית להשתרש ברחם ולהתפתח. בנוסף, הגירוי המוגבר של השחלה, עלול להוביל לביוץ של שתי ושלוש ביציות ולהתפתחות הריון מרובה עוברים. הריונות אלו הינן הריונות בסיכון גבוהה יותר ללידות מוקדמות ובעיות בהתפתחות העוברים. במידה וטיפול זה אינו מצליח האישה מופנית לטיפול הפריה חוץ גופית (IVF) שהינו מורכב יותר.

מהו הטיפול הטבעי בשחלות פוליצייסטיות?

הטיפול הטבעי מורכב משני חלקים:
  • טיפול שמטרתו להסדיר את המחזור ולקצר את הזמן בין הווסתות ובכך לאפשר יותר הזדמנויות להשגת הריון. חלק זה של הטיפול מורכב משילוב של דיקור סיני, התאמת תזונה ייחודית, וצמחי מרפא סינים.
  • ביצוע מעקב זקיקים בכדי לאתר את מועד הביוץ המדויק ובכך להבטיח קיום יחסים בזמן שיאפשר הפריה.

האם הטיפול מתאים לכל הנשים?

הטיפול מתאים במיוחד לנשים מתחת לגיל 37 להן יש מחזור שאינו סדיר. בנשים פוליציסטיות להן אין מחזור כלל, יש לקחת בחשבון שמשך הטיפול הינו כחצי שנה. במקרים בהן ישנן בעיות גניקולוגיות נוספות, יש לבצע הערכה לגבי כדאיות הטיפול. הטיפול אינו מתאים לזוגות בהן אי הפריון מערב גם בעיית זרע.
טיפול זה, המבטיח את תיזמון קיום היחסים בזמן המתאים, וצמצום הזמן בין ביוץ לביוץ מצליח פעמים רבות להוביל להריון טבעי ללא צורך בשימוש בהורמונים
Call Now Button