הורמון אנטי מולריאני AMH- כסמן להצלחת טפול הפריה חוץ גופית (IVF).

הורמון אנטי מולריאני (Anti-Mullerian Hormone (AMH - כסמן להצלחת טפול הפריה חוץ גופית (IVF).

n

 מחקר זה שפורסם בשנת 2011 בדק ומצא שבדיקת רמות ההורמון האנטי-מולריאני (AMH- Anti-Mullerian hormone) מנבא בצורה הטובה ביותר, את הסיכוי לתגובה שחלתית נמוכה, כתוצאה מטיפולי הפריה חוץ גופית.

רמות ה- AMH נתנו ניבוי טוב יותר מ-

 • בדיקות רמות ה FSH,
 • ספירת זקיקים קדמיים- AFC
 • אסטרדיול 
 • אינהיבין B

מתמודדת עם רזרבה שחלתית נמוכה?? הרפואה הסינית יכולה לעזור לך!

לקריאת מאמר העוסק בטיפול ברזרבה שחלתית נמוכה לחץ/י כאן

מטרת המחקר

להשוות בין רמות ההורמון האנטי מולריאני (AMH) להורמונים אחרים, המהווים מדד למצב הרזרבה השחלתית ולאתר את ערכי ההורמון האנטי מולריאני (AMH) הנותנים החיזוי הטוב ביותר לתגובה השחלתית הצפויה בעיקבות גירוי שחלתי במהלך טיפול להפריה חוץ גופית (IVF).

מבוא

מיהו ההורמון האנטי מולראיני (Anti-Mullerian Hormone (AMH-?

ההורמון האנטי מולריאני (Anti-Mullerian Hormone (AMH- מופרש מהזקיקים (שבתוכם הביציות), הנמצאים בשחלה בשלב הפרה-אנטראלי והאנטראלי המוקדם. בשלב זה הזקיקים אינם בשלים להגיב לגירוי הורמונאלי המופרש מהמוח של ההורמון ה (FSH (follicle stimulating hormone האחראי לגדילתם והתפתחותם. למעשה הפרשת ההורמון נפסקת ברגע שהזקיק הופך תלוי בהורמון ה FSH.
כל עוד ה AMH מופרש, גדילתו והתפתחותו של הזקיק והביצית שבתוכו, כתגובה לחשיפה להורמון ה FSH נמנעת.

הורמון האנטי מולריאני (AMH) מהווה סמן לכמות הביציות הנמצאות בשחלה, כיוון שמופרש מביציות הנמצאות בשלב בו הן משמשות “כמאגר” שחלתי. מסיבה זו, רמותיו הגבוהות ביותר נמדדות בזמן תחילת הבשלות המינית והן הולכות ויורדות עם הגיל.
מטרת המחקר היתה לאתר את הערכים של ההורמון האנטי מולריאני (AMH) המצביעים על מצב של רזרבה שחלתית נמוכה (מונח המתיחס לכמות ואיכות נמוכה של ביציוית בשחלה).כיוון שהורמון ה AMH מופרש מהזקיקים שעדיין לא התפתחו, ביכולתו לאתר, כבר בשלבים מוקדמים, מצב בו מאגר הביציות בשחלה קטן. במצב זה הגירוי ההורמונאלי הניתן לשחלה, משיג מספר נמוך של ביציות, והסיכוי להריון יורד.
החוקרים השוו את יכולת הניבוי של רמות הורמון ה AMH אל מול יכולת הניבוי של הורמון ה FSH ושל בדיקת אינהיבין B, אסטרדיול או ספירת זקיקים אנטראלים.

מהלך המחקר

המחקר כלל 180 נשים שזהו טיפול ההפריה החוץ גופית (IVF) הראשון שלהן.

סיבה להפניה לטיפולי פוריות היתה: גיל מבוגר (60 נשים), בעיות בחצוצרות (60 נשים), בעיות הקשורות לגבר (60 נשים).
כל הנשים עברו בדיקה גניקולוגית כללית ביום ה 3-5 (במהלך מחזור טבעי). נבדקו רמות ההורמונים השונות, כחלק מבדיקת פרופיל הורמונאלי (FSH, LH, E2, TSH) ובנוסף נבדקו רמות ההורמון האנטי מולריאני ואינהבין בי (AMH, inhibin B). באותו היום התבצעה בדיקת אולטרא-סאונד לספירת כמות הזקיקים הקידמים שגודלם בין 5-10מ”מ. נעשתה בדיקת גובה ומשקל לקביעת ה BMI.

מהלך הטיפול

כל המטופלות טופלו בפרוטוקול ארוך הכולל מתן תרופות המובילות לדיכוי פעילות הורמונאלית (אגונסטים ל- GnRH) החל מיום 28-20 למחזור. לאחר שהושג הדיכוי (רמות הורמונים E2<50pg/ml , LH המעקב במהלך הטיפול התבצע על ידי בדיקת רמות E2 ביום ה-7 וה- 9 למחזור ובדיקת אולטרא סאונד ביום ה-7 למחזור. במידה ורמות ה E2 היו בין 1,000-4,500 pg/ml לא נעשה שינוי במינון ההורמונים. במקרה בו ה E24,500 pg/ml הן הוקטנו. זריקת HCG במינון של 10,000IU להשראת ביוץ ניתנה כאשר נצפו לפחות שלושה זקיקים בגודל העולה על 18מ”מ ולאחר 36 שעות התבצעה שאיבה של הביציות תחת הנחיית אולטרא סאונד. לאחר השאיבה כל הנשים קיבלו תמיכה של פרוגסטרון (בזריקה) עד ביצוע בדיקת ההריון.

עבור 122 מהנשים התבצעה הפרית מבחנה רגילה ועבור 58 מהנשים הנותרות התבצעה מיקרו מניפולציה ICSI (החדרה מלאכותית של הזרע לתוך הביצית). העוברים הטריים הוחזרו 3-5 ימים לאחר השאיבה.
כל הנשים השלימו את מחזור הטיפול ולא נרשמו כל ביטולים / הפסקות טיפול עקב גירוי יתר שחלתי או העדר גירוי שחלתי.

תוצאות

ב 134 מהנשים נשאבו 5 ביציות ומעלה מצב שהוגדר כתגובה שחלתית תקינה.

ב 46 מהנשים נשאבו פחות מ 5 ביציות מצב שהוגדר כתגובה שחלתית נמוכה.

בטבלא מוצגת השוואה בין נתוני שתי הקבוצות:

P (מובהקות סטטיסטיתתגובה שחלתית תקינה (n=134)תגובה שחלתית נמוכה (n=46)קבוצת הבדיקה (n=180) 
0.0925.3±28.44.9±30.528.9 ± 5.24גיל
0.06824.7 ± 4.53.5 ± 26.74.7±25.2BMI
0.5653.7±7.05.5±8.04.2±7.3תקופת אי הפיריון בשנים
0.0353.6±9.24.4±7.38.7±3.9כמות זקיקים אנטראלים
0.8681.1±6.71.3±6.86.7 ± 1.3ביום 3 FSH
0.0391.5±4.11.2±4.71.48±4.3ביום 3 LH
0.30023.3±48.326.6±46.324.0±47.8ביום 3 E2
0.50885.0±113.192.5±105.486.5±111.1ביום 3 Inhibin B3
0.0012.3±5.80.8±1.82.7±4.8ביום 3 AMH
0.0013.1±8.03.7±7.43.7±7.4כמות ביציות בשלות שנשאבו
0.0013.3±7.03.6±6.43.6±6.4כמות ביציות בשלות שנספרו
 • בסוף הטיפול 86 נשים השיגו הריון (47.8%).
 • נשים שהוגדרו כבעלות תגובה שחלתית נמוכה הרו באחוזים נמוכים באופן משמעותי (33.8% אל מול 52.2%)- סה”כ 16 נשים. שתיים מהנשים הפילו והריון אחד הסתיים בלידה מוקדמת בשבוע 22.
 • אישה אחת מקבוצת הנשים שהוגדרה כבעלת תגובה שחלתית תקינה הפילה.
 • שאר ההריונות הסתיימו בלידה בזמן המתאים.

מסקנות

 • רמות ה LH ביום 3 בקבוצת הנשים עם התגובה השחלתית הנמוכה- גבוהות משמעותית
 • כמות הזקיקים האנטראלים, רמות ה AMH, כמות זקיקים בוגרת וכמות ביציות שנשאבו, בקבוצת הנשים עם התגובה השחלתית הנמוכה – נמוכות משמעותית

מניתוח שאר התוצאות הראה:

 • קיים יחס ישר בין רמות כמות הזקיקים האנטארלים, רמות ה AMH, רמות E2 וכמות הזקיקים ביום מתן ה HCG ויחס הפוך לגיל.
 •  הסיכוי לשאוב למעלה מ – 5 ביציות עולה ביחס ישר לעליה ברמת ה AMH.
 •  נמצא שרמות AMH של 2.97 ושל 6.18 מנבעות את הסיכוי לתגובה שחלתית נמוכה ולכישלון בכניסה להריון בהתאמה.
 • רמת הניבוי על פי ערכי ה AMH שהוזכרו היתה טובה יותר אל מול יכולת הניבוי על פי: Fsh ≥10IU/L, inhibin B≤45pg/ml ,BMI≥30kg/m2, ספירת זקיקים אנטראלים≥10, גיל≥40 לתגובה שחלתית נמוכה ולכשלון בהשגת הריון.

דיון

לאור תוצאות מחקר זה ומחקרים נוספים בנושא ניתן להבין את חשיבות בדיקת רמות ה AMH כחלק מביצוע הערכת הרזרבה השחלתית.

יש לשקול גירוי שחלתי ברמות הורמונים גבוהות או הפניה לתהליך של תרומות ביצית נשים שהוגדרו כבעלות רזרבה שחלתית נמוכה. מנגד, יש לשקול מתן מינונים נמוכים של הורמונים במקרים בהם לאישה כמות ביציות קטנה אך באיכות טובה ובכך להגדיל את סיכויי ההריון.

בדיקת ה AMH הינה בעלת רמת דיוק גובהה לעוצמת התגובה השחלתית לגירוי הורמונאלי.
חשוב לזכור שרמות ה AMH מצביעות על כמות הביציות הקיימת ואינה יכולה להצביע על איכותן או איכות העוברים הצעירים או אחוז ההריונות.

כיצד ניתן לשלב בין הרפואה הסינית לטיפולי פריון ניתן ללמוד כאן

מאמר זה מהווה סיכום של המאמר:

Anti-Mullerian hormone is a better marker than inhibin B,follicle stimulating hormone, estradiol or antral follicle  countin predicting the outcome of in vitro fertilizatio

השאירו תגובה

Call Now Button