מז”א – MESA

micro-epididymal sperm aspiration טכניקה כירורגית בה שואבים תאי זרע מתוך צינור האפידידימיס (מקשר את חבל הזרע עם האשך). טכניקת טיפול זו מלווה לאחר מכן במיקרו מניפולציה (לייצר קישור למונח) בכדי להבטיח הפריה. משמשת במקרים בהם נוזל הזרע לא מכיל תאי זרע כלל(azoospermia), או תאי זרע שאינם נעים ואף תאי זרע מתים (necrospermia).
Call Now Button