אנדומטריוזיס – השפעת הדיקור על כאבי המחזור – סיכום מחקר

אנדומטריוזיס - השפעת הדיקור על כאבי המחזור - סיכום מחקר

נערך ותורגם ע”י: אודי לוריא dip.Ac.

זהו סיכום של מחקר שהתפרסם בשנת 2010 ב European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. המחקר עסק בשאלה לגבי יעילותו של הדיקור, כטכניקת טיפול נוספת, בכאבי מחזור בנשים עם אנדומטריוזיס. המחקר התבצע ע”י קבוצה של שבעה חוקרים באוסטריה.

מטרת המחקר על דיקור וכאבי מחזור

למחקר הוצבו שתי מטרות:

 • הראשונה והעיקרית לבדוק את יעילות הטיפול בדיקור כמקל על כאבי המחזור הנגרמים כתוצאה מאנדומטריוזיס. הערכת עוצמת הכאב הבסיסית, נעשתה לפני תחילת הטיפול ונמשכה כשבועיים. במהלך תקופת הטיפול המטופלות התבקשו לנהל “יומן כאב”. מעקב אחר עוצמת הכאב נעשתה על ידי שאלונים (PDI- pain disability index, VAS-visual analogue score) וע”י הערכה מילולית (לא כואב, כאב קל וכו’).
 • המטרה השנייה והמשנית, להעריך את השיפור ב:איכות החיים. הערכה זו נעשתה אף היא על ידי שאלונים (life score- SF36). לשאלון זה נוספו שתי שאלות ייחודיות למחקר זה: כמות הלידות של ילדים חיים (take-home-baby) וכמות ימי ההעדרות בעקבות כאבי המחזור.

במחקר השתתפו 101 נשים. הקריטריונים להשתתפות היו:

 • אבחנה של אנדומטריוזיס שבוצעה על יד לפרוסקופיה.
 •  דרוג כאב בדרגה של 5 ומעלה – בשאלון ה VAS.

הנשים דיווחו על שימוש כרוני במשככי כאבים ורובן גם על כאב כרוני. כולן עברו לפחות ניתוח אחד הקשור לאבחנה.
נשים שעברו טיפול בדיקור / ברפואה סינית או ניתוח במהלך ששת החודשים שלפני המחקר נפסלו מלהשתתף.

מהלך הניסוי על דיקור וכאבי מחזור

המשתתפות חולקו לשתי קבוצות באופן רנדומאלי (רמות הכאב המדווחת בשתי הקבוצות דומה).
הניסוי נערך בשיטת ההצלבה(Cross Over) וחולק בהתאם לשני חלקים. כל חלק כלל 10 טיפולים שניתנו בתדירות של פעמיים בשבוע לאורך 5 שבועות:

בחלק הראשון, הקבוצה הראשונה (47 מטופלת) קיבלה “טיפול אמיתי “. הטיפול כלל דיקור בחמש נקודות בסיסיות קבועות[1], אליהן יכול היה המטפל להוסיף עד כשלוש נקודות מתוך מבחר של חמש[2]. נקודות הבחירה הוספו בהתאם לאבחנה, שבוצעה על ידי המטפל ברפואה סינית. מטרת התוספת, להתאים בצורה מדויקת את הטיפול לכל מטופלת (“תפירת חייט”), כפי שנהוג ברפואה הסינית.

הקבוצה השנייה (54 מטופלות) קיבול טיפול “שאינו אמיתי”. הטיפול כלל דיקור של ארבע נקודות[3] שאינן אמורות להיות בעלות השפעה על כאבי מחזור.


[1] UB-23 Ci Liao, St-29 Gui Dai. St-36 Zu San Li, Cv-3 Zhong Ji, Sp-6 San Yin Jiao

[2] Liv-3 Tai Chong, Liv-8 Quan Qu, Sp-9 Yin Ling Quan, Sp-10 Xue Hai, Kid-10 Yin Gu

[3] Si-9 Jian Zhen, Gb-31 Feng Chi. Lu-1 Zhong Fu, St-8 Tao Wei

בסיום החלק הראשון נבדקו השינויים ברמות הכאב ובאיכות החיים. בדיקה נוספת, למעקב, נערכה לאחר המתנה של לפחות שני מחזורים. לאחריה התחלפו הקבוצות בפרוטוקול הטיפולי (מכאן נגזר שם שיטת המחקר- הצלבה), כך שהקבוצה הראשונה קיבלה את הטיפול “שאינו אמיתי” והקבוצה השנייה את ה”טיפול האמיתי”. הערכה נוספת של עוצנמת הכאב ואיכות החיים נערכה לאחר סיום החלק השני.

תוצאות -השפעת הדיקור על כאבי מחזור מאנדומטריוזיס

לאחר סידרת הטיפולים הראשונה, הקבוצה שקיבלה את הטיפול האמיתי דיווחה על שיפור משמעותי ברמות הכאב (נמצאה מובהקות סטטיסטית ). במהלך תקופת ההמתנה, לסדרת הטיפול השנייה נרשמה חזרה קלה של הכאב.
הקבוצה השניה, שקיבלה את הטיפול שאינו אמיתי, דיווחה אף היא על שיפור בכאב, אך שיפור שהוגדר כלא משמעותי (וללא מובהקות סטטיסטית). בתקופת ההמתנה רמת הכאב נשמרה. שיפור משמעותי (בעל מובהקות סטטיסטית) ברמות הכאב נרשם רק לאחר שקיבלה את הסדרה השנייה של הטיפול- הטיפול האמיתי (!!!!).
שיפור מובהק נרשם גם במדד ה PDI (מורכב משבעה מרכיבים ונבדק בין שתי הסדרות ולאחר סיומן). שתי הקבוצות הראו שיפור משמעותי ברמות הכאב.

השפעה על איכות החיים

בסיום הניסוי נרשם שיפור משמעותי בשבעה מתוך שמונה מהמדדים שנדבקו בשאלון ה- SF-36. שני המדדים שבהם נרשמה ההשפעה הגדולה ביותר ל”דיקור האמיתי” היו: יעילות חברתית (Social Efficiency) ואיכות חיים ( Psychological Wellveing).
מתוך 101 הנשים שהחלו את המחקר סיימו 83. 7 נשים הפסיקו את השתתפותן בניסוי בגין כניסה להריון (5 בקבוצת הדיקור האמיתי ושתיים מקבוצת הביקורת). 5 מההריונות הסתימו בלידה מוצלחת (take-home baby). 11 המשתתפות הנוספות הפסיקו את הניסוי כיוון שלא ראו כל שיפור (כולן מקבוצת הביקורת!!!).
בביקורת לאחר כחצי שנה נמצאה ירידה באחוז הנשים שאינן משתמשות כלל במשככי כאבים מ -21% לפני הניסוי ל 54% לאחריו הניסוי (מובהקות סטטיסטית נמצאה רק בקבוצה הראשון שקיבלה טיפול אמיתי). לא נצפה שינוי בכמות ימי ההעדרות.

סיכום

החוקרים מצאו שדיקור הינה שיטה יעילה לטיפול בכאבים הנגרמים כתוצאה מאנדומטריוזיס. החוקרים מצינים שבכדי לבסס את המסקנה יש צורך בהמשך המחקר בכיוון זה.

למעבר למאמר בנושא הטיפול באנדומוריוזיס ברפואה הסינית לחץ/י כאן

למעבר לסיפור מקרה בטיפול באנדומטריוזיס ואי פריון לחץ/י כאן

למעבר לסיפור מקרה בטיפול באנדומטריוזיס וכאבי מחזור לחץ/י כאן

למעבר למאמר בנושא טיפול באנדומטריוזיס בעזרת תזונה לחץ/י כאן

למעבר למאמר בנושא הטיפול באנדומטריוזיס ברפואה המערבית לחץ/י כאן

Comments
 • כרמית
  הגב

  עניין הדיקור וההשפעה על הקלה בכאבים, באמת מחוכיח את עצמו. אני למשל עברתי סדרת טיפולים של דיקור דרך הקופה שלי (כללית), ואחרי 12 טיפולים באמת הרגשתי הקלה!
  להזיק זה לא מזיק! ואני שסבלתי כ”כ והייתי מוסבתת לכמעט שבוע בבית, מרגישה סוף סוך טוב!
  אנשים- תתחילו באמת להפתח לרפואה האלטרנטיבית! עדיף על תרופות.

השאירו תגובה

Call Now Button