טיפול בשחלות פוליציסטיות – מחקר הבודק את חווית המטופלת

טיפול בשחלות פוליציסטיות - מחקר הבודק את חווית המטופלת

Acupuncture with manual and low frequency electrical stimulation as experienced by women with polycystic ovary syndrome: a qualitative study

Annika Billhult and Elisabet Stener-Victorin

מחקר זה , שהתפרסם השנה (2012) מגיע לאור מחקרים קודמים אשר הוכיחו את השפעת הדיקור כשיטת טיפול בשחלות פוליציסטיות.

למאמר המסכם את הטיפול בשחלות פוליציסטיות ברפואה סינית לחץ/י כאן

המחקר, הינו מחקר איכותני קטן, הבא לבדוק את חווית המטופלות, הסובלות משחלות פוליציסטיות במהלך הטיפול בדיקור (בו מבוצעת במחטים גירוי ידני או חשמלי בתדר נמוך). המחקר נעשה לאור מחקרים אחרים המתארים את הקשיים הפיזיים, רגשיים וסוציאליים אותן חוות נשים פוליציסטיות.

קבוצת המחקר

שמונה נשים נכללו במחקר. כולן השתתפו בעבר במחקר הבודק את השפעת הדיקור על שחלות פוליציסטיות. כל הנשים היו ללא טיפול תרופתי במהלך שלושת החודשים שקדמו למחקר. הנשים נבחרו בכוונה כך שטווח הגילאים היה רחב (23-38). הזמן שחלף בין השאלון לטיפול הדיקור האחרון היה 6.75 חודשים בממוצע (4-12).

הטיפול

הנשים קיבלו טיפול בדיקור בתדירות של פעמיים בשבוע למשך שבועיים, פעם בשבוע למשך שישה שבועות ואחת לשבועיים במשך שמונה שבועות. 14 טיפולים בסה”כ. אורך כל טיפול כחצי שעה. הנקודות שנבחרו היו בהתאם למחקרים שנעשו בעבר על ידי החוקרים ובהתאם לניסיונם הקליני. נקודות הדיקור וטכניקת גירוי המחטים (ידני או על ידי גירוי חשמלי בתדירות נמוכה) תועדה בפרוט במחקרים הקודמים .

איסוף המידע

ראיון נערך עם כל הנשים לאחר סיום תקופת הטיפולים. הראיון ערך כחצי שעה. במהלך הראיון כל הנשים נתבקשו ” לספר בבקשה על חווית הטיפול בדיקור”. המשך הראיון נוהל בצורה חופשית. שאלות המשך כגון “איך זה הרגיש?” ו “ספרי לי עוד בבקשה” נשאלו בכדי להעמיק את ההבנה לגבי השפעת הטיפול.

ניתוח המידע

רק מידע רלוונטי לשאלת המחקר עבר ניתוח. הראיונות נחקרו עד אשר הובחנו מספר תבניות חוזרות אצל המרואיינות. כל התבניות הקשורות עברו ניתוח השוואתי.

התוצאות

הניתוח העלה את קיומן של חמש קטגוריות תגובה לטיפול:

1. חווית התקווה
2. הדיקור עורר דברים בגוף
3. תחושת אחריות
4. סקפטיות והוכחת יעילות
5. תחושת נורמאליות

חווית התקווה

הנשים שהשתתפו במחקר היו מודעות להשלכות של היותן מאובחנות כסובלות משחלות פוליציסטיות ,הקושי להביא ילדים לדוגמא. בהינתן האפשרות לטיפול יעיל הן דיווחו על תחושת תיקווה אותה לא חוו קודם לכן. התחושה לפני תחילת הטיפול היתה ששחלות פוליציסטיות הינן בעיה ללא טיפול יעיל.

הדיקור עורר דברים בגוף

למעלה ממחצית מהנשים דיווחו על שיפור במצבן הגופני אותו קישרו לטיפול בדיקור. השיפור כלל: מחזור סדיר יותר, צמחית שער גוף מופחתת, שיפור במצב הרוח מיעוט אקנה. חלק מהמשתתפות הופתעו לחוות הקלה בתחומים לא צפויים. אחת מהמטופלות אף נכנסה להריון במהלך הטיפול.

תחושת אחריות שהגיעה בעקבות השינוי שהדיקור חולל

השיפור בתסמיני השחלות הפוליציסטיות, בעקבות הטיפול בדיקור עודדו את הנשים לקחת אחריות ולבצע שינויים נוספים באורח חייהן שעשויים לתמוך ואף להאריך את השפעת הטיפול בדיקור. היות הנשים מאובחנות כסובלות משחלות פוליציסטיות היוו עבור חלקן סיבה לתחושת, חוסר אונים, שאפשרה להן לדבוק באורח החיים הישן.

סקפטיות והוכחת יעילות

חלק מהמטופלות התחילו את הטיפול ללא אמונה ביעילות הטיפול ומתוך גישה של “מה שיקרה יקרה”. הסקפטיות לגבי יעילות הטיפול בדיקור, לשחלות פוליציסטיות, התבטא בהפתעה כאשר הטיפול חולל שיפור.

לגוף שלי יכולת לתפקוד נורמאלי

ההבנה שהגוף מסוגל לבייץ באופן סדיר (על אף שהווסת נחוותה כ”מטרד”) גרמה לתחושה טובה בהיותה עדות לכך שהגוף מסוגל לחזור לתפקד בצורה תקינה. חלק מהמטופלות חוו תחושה טובה בכל הקשור לתפקוד הגוף, תחושה שהתייחסה ליכולתן להרות, לצמיחת שער ואקנה מופחתים. ואף ניכר שיפור בהערכה העצמית בעיקר עם השיפור בסימנים הנראים כדוגמת האקנה ושיעור היתר.

דיון

זהו מחקר ראשון המתאר את התחושות אותן חוו נשים הסובלות משחלות פוליציסטיות במהלך טיפול בדיקור. המחקר איבחן חמש תבניות תגובה הכוללות: תחושת תיקווה, התעוררות ותגובה של תהליכים בגוף לדיקור, תחושת אחריות, סקפטיות ותגובה לשיפור, תחושת נורמאליות.

מסקנות המחקר

כיוון שמחקרים קודמים הצביעו על יעילות הטיפול בדיקור סיני בשחלות פוליציסטיות, מחקר זה מעניק מידע נוסף לגבי חווית המטופלות את הטיפול וחלקה של חוויה זו ביעילות הטיפול. המטופלות דיווחו שהטיפול בדיקור יצר אפשרות לתקווה, שקיים טיפול אפקטיבי לבעייתן. השיפור שהמטופלות חשו במהלך הטיפול (גם אם היו קל), עודד אותן לקחת אחריות ולנקוט צעדים נוספים הקשורים לבריאותן, וזאת על אף העובדה שחלקן היה ספקן לגבי יכולתו של הטיפול לעזור. כיוון ששחלות פוליציסטיות הינו מצב כרוני ומתמשך, גם שינויים קטנים במצב בריאותן הובילו את המטופלות לתחושה שהגוף שלהן מסוגל לחזור לתפקוד נורמאלי.

לסיפור מקרה של טיפול בשחלות פוליציסטיות ברפואה סינית לחץ/י כאן

למאמר בנושא הטיפול בעזרת תזונה בשחלות פוליציסטיות לחץ/י כאן

השאירו תגובה

Call Now Button