ASH

Assisted Hatching – הנצה בטכניקה זו מבוצע חור במעטפת הביצית המופרית. מטרתה היא לסייע לביצית המופרית להיפרד מהקרום השקוף שמקיף אותה. תהליך זה הינו תנאי נדרש להשתרשות והוא מומלץ לנשים מעל גיל [...]

ICSI

Intracytoplasmic sperm injection – מיקרומניפולציה בטכניקה זו מחדירים באופן מלאכותי את תא הזרע הנבחר אל תוך הביצית. יתרונה הגדול של השיטה בכך שמאפשרת הפריה של ביציות גם במקרים שאי הפריון [...]

IVF

In vitro fertilization – הפריה חוץ גופית תהליך שבו הביציות שנשאבו מהאישה (לאחר שעברה גירוי הורמונאלי שמטרתו להבשיל מספר רב של ביציות) מופרות עם תאי הזרע, מחוץ לגופה של האישה, במעבדה. [...]