Assisted Hatching – הנצה בטכניקה זו מבוצע חור במעטפת הביצית המופרית. מטרתה היא לסייע לביצית המופרית להיפרד מהקרום השקוף שמקיף אותה. תהליך זה הינו תנאי נדרש להשתרשות והוא מומלץ לנשים מעל גיל ארבעים, כיוון שאצלן המעטפת נוטה להיות קשה יותר, או במקרים של טפולים עם כשלונות חוזרים. ישנה סברה שבעקבות “פריצת” המעטפת, קל יותר לביצית ולרירית הרחם ליצור קשר זו עם זו, ובכך להוביל להשתרשות. משפרת את סיכויי ההריון באותן נשים להם היא מתאימה, בעיקר נשים בנות 40 שנה ויותר עם מעטפת עבה וקשיחה או בנשים עם כשלונול חוזרים. כיצד ניתן לשלב את הטיפול ברפואה הסינית בטיפולי פריון ניתן לקרוא כאן
Call Now Button