נשים שעושות טיפול פוריות – היזהרו !!(?)

“ נשים שעברו טיפולים משלימים תוך כדי טיפולי פוריות השיגו שיעור הצלחה נמוך יותר בכניסה להריון.” – זעקה השבוע כותרת המשנה של Ynet האמת מתוך המחקר – “מספר העוברים שהוחזרו ושיעור ההריונות הקליניים [...]